Thành tích thi đua

HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG BA TẶNG NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC

Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội cũng cố quốc phòng-an ninh vùng biên giới, hải đảo từ năm 1999 đến 2003

Thành tích thi đua