Lịch công tác tuần từ 2/3 - 8/3/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 2/3/2015 đến ngày 8/3/2015

 

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

Ghi chú

Hai

2/3

Giải quyết hành chính

14h00: thăm các đơn vị Biên phòng nhân dịp ngày thành lập Bộ đội Biên phòng

 

Ba

3/3

7h30: Dự ngày hội học sinh trường VTS (Tâm)

8h00: Giao ban UB tháng 3

14h00: hợp đồng tại cung thể thao Tuyên Sơn (Chánh)

14h00: họp BTV

17h00: gặp mặt Trạm Quân dân y

19h00: họp điều tra hộ có mức thu nhập thấp (Tâm)

4/3

 

8h00: sinh hoạt câu lạc bộ thơ xuân(Tâm)

Giải quyết hành chính

 

Năm

5/3

 

8h00: Họp BCĐ thực hiện NSVHVMĐT(Thuận, Tâm, Hà)

14h00: Dự Đại hội Chi bộ VTS

16h00: Gặp mặt CB-CC nhân dịp 8-3

 

Sáu

6/3

 

5h00: Giao quân đợt 1/2015

16h00: Họp tổ kiểm tra công vụ về TTVH

 

Bảy

7/3

 

7h30: Dự ngày Quốc tế phụ nữ tại Tiên Sa

   

CN

8/3

 

     

                            

                                                                                                                                                 Thuận Phước, ngày 2/3/3015