Chi bộ Cơ quan phường Thuận Phước Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy phường về Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020, ngày 23/10/2017 tại hội trường 2 trụ sở phường Thuận Phước, Chi bộ cơ quan phường Thuận Phước đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Dũng Sỹ, Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lê Thị Thuận - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường – Bí thư chi bộ Cơ quan cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ phường, các ban xây dựng Đảng và 17 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ.

Đồng chí Phạm Văn Dũng Phó Bí thư chi bộ thay mặt chi ủy trình bày trước Đại hội, Báo cáo chính trị, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, kiểm điểm các chi ủy về các mặt công tác chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2017. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020 trên tất cả các lĩnh vực;

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Dũng Sỹ, Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho cấp ủy chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng và thực hiện Nghị quyết Đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: phát triển kinh tế - văn hóa xã hội; Xây dựng quy chế hoạt động, phân công rõ người, rõ việc, hàng tháng lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Cán bộ, đảng viên gương mẫu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc; “Dân vận chính quyền” nắm bắt tư tưởng, dư luận của nhân dân để giải quyết kịp thời giải quyết không để trở thành những điểm bức xúc, phức tạp. Lãnh đạo chặt chẽ sự phối hợp giữa các đoàn thể trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng phường Thuận Phước đô thị văn minh.

Đại hội đã bầu được chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới; đồng chí Lê Thị Thuận được bầu làm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp trong sự vui tươi phấn khởi của tất cả đảng viên trong chi bộ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 MG 0042

 MG 0064

 

 MG 0097

 MG 0112