Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ cơ quan UBND phường Thuận Phước

       Chiều ngày 21/01/2016, tại hội trường tầng 2 của UBND phường Thuận Phước; Chi bộ cơ quan UBND phường tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú. Trong không khí trang nghiêm, đứng dưới cờ Tổ quốc và cờ Đảng quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Cẩm quyết tâm thực hiện 4 mục tiêu lý tưởng của Đảng.

 

 MG 2328

 

 

 MG 2335

 

        Cũng tại buỗi lễ kết nạp Đ/c Lê Thị Thuận - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Bí thư Chi bộ Cơ quan UBND phường trao quyết định đồng thời giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, nâng cao nhận thức trước sự chứng kiến của toàn thể Đảng viên của Chi bộ, 

 

 MG 2339

 

 

 MG 2342