Đảng bộ Thuận Phước sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 21/6, tại hội trường HĐND-UBND phường Thuận Phước, Đảng bộ phường tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 24 sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Về dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hạnh - Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, đồng chí Nguyễn Công Tiến - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy,  các đồng chí đại diện lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường, Ban chấp hành Đảng bộ, các ban ngành, hội, đoàn thể, trường học; Bí thư 36 Chi bộ trực thuộc cùng 60 đồng chí chi ủy viên của các chi bộ.

sk 21-6

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quang Hồng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng bộ phường. Trong 6 tháng qua, Đảng ủy đã lãnh đạo toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo Tết nguyên đán; Thực hiện các công tác trọng tâm về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đều đạt so với kế hoạch đề ra. Công tác thu chi ngân sách đạt trên 50% ước thực hiện 55% kế hoạch giao. Chương trình giảm nghèo đa chiều và bền vững, đã thực hiện đưa ra khỏi chương trình đạt 81% kế hoạch quận giao. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 2017, đảm bảo 100% chỉ tiêu về số lượng và chất lượng, đảm bảo dự nguồn: 01 và kết nạp đảng viên trong thanh niên nhập ngũ: 01. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, giảm 33,3% phạm pháp hình sự; kiểm soát được tình hình ma túy…Tinh thần thực hiện thi đua “100 ngày cao điểm” thành phố 4 an được triển khai đạt được nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, Đảng bộ phường đã phát triển mới 07 đảng viên, trong đó tại khu dân cư có đảng viên. Đảng ủy phường triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai chuyên đề năm 2017 “về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; 100% đảng viên và cán bộ được học tập, quán triệt và kiểm điểm, tự phê bình tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 29, Chỉ thị 43 của Thành ủy; Chỉ thị 10 Hướng dấn 09 của Trung ương và Chỉ thị 40 “đối với tín dụng chính sách xã hội”; Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên. Công tác tư tưởng cũng được Đảng bộ đặt lên hàng đầu: tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống cách mạng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, cán bộ và nhân dân; giải quyết những vấn đề thuộc về trách nhiệm của đảng bộ và báo cáo lên cấp trên những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như báo cáo đã nêu một vài chi bộ, chi ủy hoạt động chưa đều tay dẫn dến chưa lãnh đạo tốt, chất lượng sinh hoạt chi bộ một vài nơi chưa cao; Qua đó, Đảng ủy đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành Nghị quyết năm 2017 đề ra./.