Thuận Phước trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Ngày 01/9/2017, Đảng ủy phường Thuận Phước đã tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2017); trao tặng Huy hiệu Đảng cho 07 đảng viên, trong đó, có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đến dự có đồng chí Trần Hồng Hạnh UVBTV-Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hải Châu và các đồng chí đại diện cho các ban xây dựng Đảng của Quận ủy.

 MG 86561

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã ôn lại truyền thống quang vinh của Đảng ta; cuộc Cách mạng tháng Tám thành công như mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của toàn dân tộc, là kết tinh của truyền thống nghìn năm đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc và sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta. Thắng lợi ấy đã đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thấp hèn trở thành người làm chủ vận mệnh của đất nước và của chính mình; đưa Đảng ta từ một đảng cách mạng non trẻ khẳng định vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam trong thời đại mới – thời đại Hồ Chí Minh gắn liền với độc lập dân tộc.

Tại Lễ trao tặng, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đã xúc động cảm ơn sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng và hứa sẽ giữ vững phẩm chất, đạo đức của người chiến sĩ cộng sản; phát huy tính tiên phong, gương mẫu vận động con cháu và nhân dân tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương, góp phần cùng phường Thuận Phước thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao và  xây dựng phường ngày một văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững, phát huy bản lĩnh chính trị, tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở địa phương trong sạch, vững mạnh, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo./.

                                                                                                                                                                   Dũng Sỹ