Đảng bộ Thuận phước quyết tâm hoàn thành cao “các nhiệm vụ Thủ tướng giao”

Ngày 06/10/2017, Đảng bộ phường Thuận Phước tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017. Đồng chí Nguyễn Dũng Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Quang Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã báo cáo kết quả hoạt động quý III và phương hướng công tác quý IV của Đảng bộ phường; đồng chí Lê Thị Thuận Phó Bí thư, Chủ tịch UBND và đồng chí Ngô Văn Quảng Trưởng Công an phường báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác đảm bảo phục vụ “tuần lễ cấp cao Apec” trên địa bàn phường.

Trong 9 tháng qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các đơn vị và tổ chức đoàn thể quần chúng quán triệt, thể chế hóa, thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời những chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; Công tác chính trị tư tưởng, cải cách hành chính và hiện đại “phường điện tử mức độ 2”, có gần 5000 tài khoản mail điện tử phục vụ cho “công dân điện tử”; thu ngân sách nhà nước đạt 75%; thực hiện thắng lợi chương trình “thành phố 4 an” và 02 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao; tập trung xây dựng “Phường thân thiện với môi trường” đến nay đã có 100 khu dân cư đạt tiêu chí; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự giảm 33,3%; cờ bạc, số đề có xu hướng giảm, không có tội phạm ma túy và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra; an toàn giao thông được kiềm chế trên cả 3 tiêu chí, Trong đó khu dân cư: có 112/112 TDP bắt camera với 143 mắt, đạt 100%, với kinh phí vận động là 434.089.000đ…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã xây dựng ban hành một số nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, Quận ủy góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; tổ chức quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 5 (khóa XII), chuyên đề toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ chủ chốt phường và toàn thể đảng viên; xây dựng đề án sắp xếp, chia tách, sát nhập chi bộ theo tổ dân phố mới; Công tác quan tâm về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên; Tuyển dụng cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; quan tâm công tác phát triển 11 đảng viên mới; đảm bảo các nội dung, tỷ lệ kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, vận động Quỹ “Vì Người nghèo” đạt được 480.000.000 đồng, đã tổ chức 02 đợt đối thoại hộ nghèo, qua đó xem xét, hỗ trợ sinh kế, học bổng, sửa chữa nhà cho 65 hộ, với tổng số tiền hỗ trợ 402 triệu đồng, dự kiến đến cuối năm sẽ xét thoát 65 hộ nghèo, đạt 108,3% Nghị quyết của Đảng ủy và 141,3% Kế hoạch quận giao. 

Về phương hướng nhiệm vụ trong quý IV, Đảng bộ xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm cơ bản là đẩy mạnh các giải pháp thực hiện dự toán thu NSNN năm 2017, thực hiện thắng lợi kế hoạch cải cách hành chính, hiện đại “phường điện tử” trong 2017, xây dựng lộ trình để đạt mức 1 vào năm 2018; hoàn thành cao các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm. Tuyên truền và chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối Tuần lễ cấp cao APEC 2017; tăng cường các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tiếp nhận và xử lý hiệu quả tin báo, tố giác tội phạm... góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm trên địa bàn./.

                                                                                                                                                                          Dũng Sỹ