Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Phước tổ chức chương trình “Trao yêu thương” kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Chương trình “Trao yêu thương” năm 2017 là hoạt động được HLHPN phường Thuận Phước tổ chức hơn một tháng tuyên truyền vận động từ các chi hội nhằm hưởng ứng và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Với mục đích Ngày Gia đình Việt Nam năm nay sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức trong mỗi người về trách nhiệm của các thành viên trong gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương về công tác gia đình; 

01

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam; cũng như chia sẽ những khó khăn của các gia đình có hoàn cảnh bất hạnh, giúp thêm cho các gia đình khó khăn có thêm một số vật dụng gia đình, giúp các hộ bớt đi một ít khó khăn mà gia đình đã và đang gặp phải; trang bị cho những gia đình bất hạnh có thêm kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình; kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những giá trị tiên tiến của xã hội phát triển về gia đình gắn liền với xây dựng văn minh đô thị. Thông qua các hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam.

Trong buổi gặp mặt các gia đình tham dự chương trình “Trao Yêu thương”. Hội đã nhận được những sản phẩm: Tủ lạnh, Tủ áo (gỗ), Ti vi, Bàn, ghế; quạt điện, sách vở, áo quần mới, vật dụng gia đình…và cũng ngay trong chương trình Hội đã tiến hành trao cho 32 gia đình và ủy nhiệm lại cho các chi hội tiếp tục trao trong buổi sinh hoạt tại khu dân cư./.