Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 1 9 9 2 2
Hôm nay: 403
Hôm qua: 484
Tuần này: 2.596
Tháng này: 10.520
Tổng cộng: 319.922

Liên kết web Liên kết web

Thông báo số 47 ngày 15/5/2019 về việc thực hiện công tác CCHC Quý II năm 2019 và các tiêu chí đạt Phường điện tử, CNTT 20/05/2019

Hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 11/04/2019

Kế hoạch xây dựng và tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 20/03/2019

Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 về việc thành lập BP TN & TKQ cho tổ chức và công dân 20/02/2019

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của UBND phường Thuận Phước 18/01/2019

Báo cáo thực hiện các tiêu chí Phường điện tử năm 2018 14/12/2018

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 22/11/2018

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018, có hiệu lực từ ngày 21...

Quyết định số 5373/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 vê ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/201/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 21/11/2018

Thông báo 1035/TB-TTTT về việc giới thiệu Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT 11/11/2018

Công văn số 714/STTTT-CNTT ngày 20/4/2018 v/v triển khai Cổng thanh toán trực tuyến 06/11/2018

Công văn số 714/STTTT-CNTT ngày 20/4/2018 của Sở Thông tin Truyền thông v/v triển khai Cổng thanh toán trực tuyến

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Video video

BẢN QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC

Số giấy phép: 244/GP-TTĐT, cấp ngày 31/12/2009

                                            Địa chỉ: Số 88 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng. Email: thuanphuoc@danang.gov.vn

                                            Điện thoại: (84.236) 3822552 - 3538306

                                            Đăng nhập