Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 7 9 7 1 2
Hôm nay: 157
Hôm qua: 682
Tuần này: 1.326
Tháng này: 12.147
Tổng cộng: 379.712

Liên kết web Liên kết web

Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận và trả kết quả theo Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các Cơ quan,... 09/09/2019

Quyết định 137/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 về việc áp dụng Biên lai thu phí, lệ phí của UBND phường Thuận Phước 02/08/2019

Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 về việc củng cố, thay đổi thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử phường Thuận Phước 26/07/2019

Báo cáo thực hiện công tác rà soát TTHC năm 2019 21/07/2019

Báo cáo triển khai thực hiện thí điểm sử dụng dữ liệu nhân, hộ khẩu trong giải quyết TTHC 21/07/2019

Quyết định về việc áp dụng Biên lai thu phí, lệ phí Phường Thuận Phước 12/07/2019

Thông báo về việc phát hành Biên lai điện tử Phường Thuận Phước 10/07/2019

Báo cáo cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2019 14/06/2019

Công văn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 20/05/2019

Thông báo số 47 ngày 15/5/2019 về việc thực hiện công tác CCHC Quý II năm 2019 và các tiêu chí đạt Phường điện tử, CNTT 20/05/2019

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Video video

BẢN QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC

Số giấy phép: 244/GP-TTĐT, cấp ngày 31/12/2009

                                            Địa chỉ: Số 88 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng. Email: thuanphuoc@danang.gov.vn

                                            Điện thoại: (84.236) 3822552 - 3538306

                                            Đăng nhập