Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 8 3 0 5 6
Hôm nay: 543
Hôm qua: 652
Tuần này: 1.195
Tháng này: 17.879
Tổng cộng: 783.056

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KÌ 2020 - 2025!

Học tập và vận dụng tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ
Người đăng tin: Hảo Thị Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 15/10/2019 Lượt xem: 15

Tác phẩm “Dân vận” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách nay vừa tròn 70 năm; tác phẩm vẫn cho thấy sức sống mạnh mẽ xuyên suốt trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội; đây thực sự là một di sản quan trọng trong toàn bộ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết đăng trên Báo Sự thật số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Tác phẩm Dân vận được xem là cương lĩnh, kim chỉ nam về công tác vận động quần chúng của Đảng. Đó là giải đáp những vấn đề có tính chất căn bản, cấp thiết của công tác dân vận trước các đòi hỏi của Đảng và của lịch sử khách quan đặt ra.


Sau khi giành được độc lập, cả nước bước vào giai đoạn trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và những tàn dư của chế độ cũ. Chính vì vậy, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng phải đi vào chiều sâu nhằm động viên tối đa sức người, sức của phục vụ kháng chiến và kiến quốc. Bác viết: “Vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng cho nên cần phải nhắc lại”. Người nêu và lý giải 4 vấn đề cơ bản, thiết thực trong công tác dân vận: Nước ta là nước dân chủ; Dân vận là gì; Ai phụ trách dân vận?; Dân vận phải thế nào?

Dân vận trong xây dựng "thành phố 4 không" đạt giải nhì toàn đoàn tại Hội thi "dân vận khéo" quận Hải Châu năm 2019

Trong xu thế hiện nay, trước những biến đổi không ngừng của tình hình trong nước và quốc tế, công tác dân vận tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm; phải thực hành công tác dân vận. Đảng ủy khi thực hiện công tác dân vận là thông qua đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết trên cơ sở bám sát thực tiễn đời sống. Công tác dân vận từ Đảng ủy đến Chi bộ trực thuộc, không chỉ là đưa nghị quyết vào cuộc sống mà còn đưa cuộc sống vào nghị quyết; công tác dân vận chính quyền, cần xây dựng bộ máy chính quyền đảm bảo trong sạch, vững mạnh và liêm chính; thực hành quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong tất cả các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Công tác dân vận có những chuyển biến rõ rệt; mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân được tăng cường, truyền thống cách mạng được khơi dậy và phát huy;

Tuy nhiên dân vận của địa phương có nơi, có lúc chưa linh hoạt, chưa lường hết mặt trái của cơ chế thị trường tác động đến công tác vận động quần chúng; sự phát triển của xã hội làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong khi công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức; mối quan hệ giữa công tác vận động quần chúng chưa đặt trong mối quan hệ biện chứng với các phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và cơ quan đơn vị quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; vẫn còn tồn tại tình trạng thờ ơ với nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kỹ năng vận động quần chúng của nhiều cán bộ, kể cả cán bộ chuyên trách tham mưu chưa thực hiện tốt; một bộ phận cán bộ bị hành chính hóa, quan liêu hóa trong thực thi nhiệm vụ, lười làm công tác dân vận. 

Chính vì vậy, Đảng bộ phải thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập tác phẩm "Dân vận" của Bác Hồ đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn học tập bài "Dân vận" của Bác với phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cấp ủy Đảng phải quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn để tạo sự đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm của các cấp chính quyền, của cán bộ công chức, viên chức đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến đời sống thiết thực của nhân dân... Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thực sự đi vào chiều sâu, phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng và nhân dân; gắn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với công tác cải cách hành chính. Khắc phục tình trạng hành chính hóa, thờ ơ, vô cảm trước nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Làm cho Nhân dân tin vào Đảng, Chính quyền, tạo không khí phấn khởi cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới./.

SD

 

 


Tìm kiếm

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Video video

hình ảnh nổi bật hình ảnh nổi bật

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC BẢN QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC  
  Địa chỉ: Số 88 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng.  Số giấy phép: 244/GP-TTĐT, cấp ngày 31/12/2009  
  Email: thuanphuoc@danang.gov.vn Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường  
  Điện thoại: (84.236) 3822552 - 3538306 - Fax: (84.236) 3538306