Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 8 4 9 8 4
Hôm nay: 763
Hôm qua: 426
Tuần này: 0
Tháng này: 12.833
Tổng cộng: 284.984

Liên kết web Liên kết web

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Người đăng tin: Hảo Thị Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 09/11/2018 Lượt xem: 1

THƯỜNG TRỰC HĐND

Đại biểu Nguyễn Dũng Sỹ

Chủ tịch HĐND

 

Đại biểu Nguyễn Phước Tâm

Phó Chủ tịch HĐND

CÁC BAN HĐND

Đại biểu Lê Thị Bích Hòa

Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội

 

Đại biểu Nguyễn Ngọc Minh Hải

Trưởng Ban Pháp chế

Đại biểu Đặng Ngọc Lam

Phó Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội

 

Đại biểu Võ Thị Được

Phó Trưởng Ban Pháp chế

ĐẠI BIỂU HĐND TẠI 09 ĐƠN VỊ BẦU CỬ

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01

Đại biểu Thích Khánh Chơn

Đại biểu Phạm Văn Dũng

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Đại biểu Võ Thị Diệp

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02

Đại biểu Nguyễn Văn Bao

Đại biểu Lê Thúy Hằng

Đại biểu Nguyễn Văn Thọ

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

Đại biểu Trần Thị Trà My

Đại biểu Nguyễn Phương Nam

Đại biểu Phan Thị Thu Lan (đã thôi làm Đại biểu 6/2018)                             

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04

Đại biểu Trần Văn Bình

Đại biểu Nguyễn Phan Chánh

Đại biểu Đặng Ngọc Lam

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05

Đại biểu Trương Hoàng Anh

Đại biểu Nguyễn Ngọc Minh Hải

Đại biểu Nguyễn Dũng Sỹ

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06

Đại biểu Trương Hoàng Anh

Đại biểu Nguyễn Ngọc Minh Hải

Đại biểu Nguyễn Dũng Sỹ

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07

Đại biểu Võ Thị Được

Đại biểu Trần Thị Hạnh

Đại biểu Lê Thị Thuận

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08

Đại biểu Dương Sỹ Huế

Đại biểu Nguyễn Phước Tâm

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Tâm

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 09

Đại biểu Lê Thị Hà

Đại biểu Vũ minh Khoa

Đại biểu Phan Văn Toàn

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

BẢN QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC

Số giấy phép: 244/GP-TTĐT, cấp ngày 31/12/2009

                                            Địa chỉ: Số 88 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng. Email: thuanphuoc@danang.gov.vn

                                            Điện thoại: (84.236) 3822552 - 3538306

                                            Đăng nhập