Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 1 8 9 7 2 0
Hôm nay: 350
Hôm qua: 637
Tuần này: 1.443
Tháng này: 7.612
Tổng cộng: 189.720

Liên kết web Liên kết web

Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 16/11/2018 về tình hình Kinh tế - VHXH- ANQP năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 20/11/2018

Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 15/11/2018 về kết quả triển khai "Năm Văn hóa - Văn minh đô thị" phường Thuận Phước 19/11/2018

Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 15/11/2018 về công tác phối hợp với UBMTTQVN phường trong nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Văn hóa Xã hội - An ninh Quốc phò... 19/11/2018

Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 16/11/2018 về Tổng kết phong trào TDĐKXD ĐSVH năm 2018 19/11/2018

Báo cáo số 182/BC-UBND ngày 15/11/2018 về Tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn phường Thuận Phước 19/11/2018

Báo cáo số 28/BC-UBNd ngày 15/11/2018 về công tác xây dựng Điểm sáng Văn hóa - Văn minh đô thị 19/11/2018

Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 06/11/2018 về viễ xây dựng xã, phường lành mạnh 15/11/2018

Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/11/2018 về Triển khai các hoạt động trợ giúp khuyết tật năm 2018 09/11/2018

Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 08/11/2018 kết quả thực hiện Đề án "Quản lý TTVH trên địa bàn quận Hải Châu đến năm 2020 09/11/2018

Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 19/10/2018 về Tổng kết 5 năm về Ngày Sách Việt Nam 06/11/2018

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Vídeo video

BẢN QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC

Số giấy phép: 244/GP-TTĐT, cấp ngày 31/12/2009

                                            Địa chỉ: Số 88 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng. Email: thuanphuoc@danang.gov.vn

                                            Điện thoại: (84.236) 3822552 - 3538306

                                            Đăng nhập