Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 9 9 5 5 5
Hôm nay: 577
Hôm qua: 734
Tuần này: 577
Tháng này: 11.782
Tổng cộng: 299.555

Liên kết web Liên kết web

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 về việc thành lập Tổ trật tự đô thị, xây dựng và môi trường phường Thuận Phước 19/11/2018

Hội nghị triển khai Kế hoạch phát động thi đua Phường Xanh - Sạch - Đẹp 31/08/2018

Kế hoạch tổ chức tham quan tại khu vực thực hiện Dự án thí điểm Phân loại rác thải 27/07/2018

Báo cáo hoạt động thu gom rác thải đến tháng 5 năm 2018 09/05/2018

Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/5/2018 về Xây dựng tuyến đường văn minh đô thị năm 2018 07/05/2018

Kế hoạch triển khai thí điểm hoạt động Phân loại rác thải năm 2018 26/04/2018

Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 09/4/2018 về Tổng dọn VSMT tháng 4 09/04/2018

Kế hoạch tổ chức họp KDC thống nhất thu mua rác tài nguyên 05/04/2018

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Video video

BẢN QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC

Số giấy phép: 244/GP-TTĐT, cấp ngày 31/12/2009

                                            Địa chỉ: Số 88 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng. Email: thuanphuoc@danang.gov.vn

                                            Điện thoại: (84.236) 3822552 - 3538306

                                            Đăng nhập