• TUẦN THỨ 49
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  8h30 Hội ý Thường vụ Đảng ủy phường Đảng ủy Phòng Bí thư

  8h00 Dự HN tiếp xúc cử tri quận HC UBMT quận a Hồng CT nhà hát Trưng Vương
  14h00 Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (02/12/1989-16/12/2019) Hội CCB phường Lãnh đạo dự Hội trường tầng 3 Hội CCB phường
  14h00 Giao ban công tác TNXH quý 4 Chi cục PCTNXH Thu Mai dự Số 55 Thủ Khoa Huân
  15h00 Họp triển khai KH ra quân TTDT, VSMT, ATGT tháng 12 CAn, Quý, Ngọc, Thương, quân sự Thương tb

  8h00 Hội nghị hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019 Đảng ủy Theo GM Hội trường tầng 3 VPĐU
  14h00 Hội nghị tập huấn thành viên Ban đại dện Ngân hàng chính sách Xã hội quạn Anh hồng: Chủ tịch

  09h00 Hội ý VPTK CT Hảo,Nam Phòng CT
  14h00 Giao ban Mặt trận phường Mặt trận Trưởng ban CTMT KDC Hội trường tầng 3 Mặt trận

  8h00 Họp dự án Phan Kế Bính Quận Anh Hồng Quận HC
  14h00 Họp HĐ TĐKT xét phong trào thi đua TDP và phân bổ khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Chủ tịch HĐTĐKT và thành viên Phòng họp Tâng 2
  16h00 Làm việc với Thường trực các đoàn thể nhận ủy thác và NHCS về vốn vay NHCS A Hùng Thường trực 4 hội, đoàn thể; a Bình, c Hà PHT2 C Hà mời, tm
  16h00 Họp Hội đồng mua sắm tài sản Anh Hồng Thành viên Hội đồng mua sắm tài sản Phòng Chủ tịch
  19h00 Tuyên truyền PCCC và tặng bình phòng cháy cho 8 chung cư UBND-Công ty PETROLIMEX Toàn thể CB-CC UBND phường Nhà sinh hoạt cộng đồng 97 Nguyễn Đức Cảnh Nam t/m và nhắc anh (em) tham dự

  07h00 Ra quân VSMT
  7h30 Trực hành chính Lãnh đạo: Hùng: PCT Một cửa: Nga; Liễu

  8h00 Hội nghị xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam Hội trường tầng 2 (TTHC quận HC) Hùng: PCT UBND dự
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC BẢN QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC  
  Địa chỉ: Số 88 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng.  Số giấy phép: 244/GP-TTĐT, cấp ngày 31/12/2009  
  Email: thuanphuoc@danang.gov.vn Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường  
  Điện thoại: (84.236) 3822552 - 3538306