• TUẦN THỨ 38
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  7h30 Chào cờ, phổ biến công việc đầu tuần LĐ, CBCC Sãnh trệt, PHT 2
  14h00 Kiểm tra công tác Tư pháp - Hộ tịch TP quận Thuận Phòng CT Nga., Được chuẩn bị

  8h00 HN sơ kết 3 năm CT 05 và 50 năm Di chúc của Bác Quận ủy Sỹ, Thuận, Hồng 76 Quang Trung
  8h00 Kiểm tra công tác Quân sự 2019 Quận đội Chánh, Cường chuẩn bị Phòng QS
  14h30 Họp triển khai xây dựng KH tuyên truyền VSATTP, Phát động 100 ngày chống rác thải nhựa, Muổng không rãnh, Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Dung, thanh Hà, thương Phòng PCT Thương mời
  14h00 Dự tại Biên phòng Cửa khẩu cảng BP Thuận Đức Lợi 3

  8h00 BTC Quận ủy Kiểm tra thực hiện KL 18 tại phường BTC QU TTĐU phòng họp tầng 2 CBQS-CBLTT
  08h00 Tổ chức họp lấy ý kiến các chủ tàu, người lao động trên tàu dưới 12m, thuyền thúng gắn máy trên đị bàn thành phố Đà Nẵng
  9h00 Họp triển khai tham gia hội thi CBCC với CCHC UBND Thuận,Theo ds Phòng CT Hảo tham mưu

  08h00 Tập huấn, đào tạo Chương trình mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố ĐN TP Thương HT số 2, tầng 2, 24 Trần Phú 1 ngày


  7h30 Giải quyết hành chính
  8h0-9h00 Giao ban NHCS NHCS Thuận, Hùng HTT 3 Thu chuẩn bị

BẢN QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC

Số giấy phép: 244/GP-TTĐT, cấp ngày 31/12/2009

                                            Địa chỉ: Số 88 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng. Email: thuanphuoc@danang.gov.vn

                                            Điện thoại: (84.236) 3822552 - 3538306

                                            Đăng nhập