Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 7 9 7 6 2
Hôm nay: 207
Hôm qua: 682
Tuần này: 1.376
Tháng này: 12.197
Tổng cộng: 379.762

Liên kết web Liên kết web

Thông báo số 01/TB-MT Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường sau Kỳ họp thứ 8 năm 2018 10/01/2019

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA IX SAU KỲ HỌP THỨ 9 28/12/2018

KỲ HỌP THỨ 8 HĐND PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 27/12/2018

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành vào các ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2018 tại hội trường HĐND-UBND phường Thuận Phước số 88 Đống Đa, Đà Nẵng.

Thông báo Về kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân phường Thuận Phước Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/12/2018

Thông báo số 09/TB-MT, ngày 20/11/2018 của Mặt trận quận Hải Châu về Lịch TXCT trước kỳ họp thứ 10 HĐND quận 23/11/2018

Thông báo số 09/TB-MT ngày 20/11/2018 của Ban Thường trực UBMTTQVN quận Hải Châu "Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận Hải Châu trước kỳ họp thứ 10", tại đơn vị bầu cử phường Thuận Phước

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm công tác giám sát của đại biểu HĐND Phường 27/09/2018

Giám sát là một trong hai chức năng quan trọng của HĐND, để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND; ngày 27/9 tại 88 Đống Đa, Đà Nẵng. HĐND phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵ...

Thuận Phước triển khai giám sát hoạt động của đại biểu dân cử 09/04/2018

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Video video

BẢN QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC

Số giấy phép: 244/GP-TTĐT, cấp ngày 31/12/2009

                                            Địa chỉ: Số 88 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng. Email: thuanphuoc@danang.gov.vn

                                            Điện thoại: (84.236) 3822552 - 3538306

                                            Đăng nhập