Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 7 9 7 7 2
Hôm nay: 217
Hôm qua: 682
Tuần này: 1.386
Tháng này: 12.207
Tổng cộng: 379.772

Liên kết web Liên kết web

Nghị quyết Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân 07/03/2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân phường Thuận Phước năm 2019 08/01/2019

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách phường Thuận Phước n... 08/01/2019

Quy chế hoạt động của HĐND phường Thuận Phước Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 28/11/2018

Quy chế Phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN phường 28/11/2018

Quy chế Tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND phường Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 28/11/2018

Công văn số 1811/UBND - VP về việc báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri (phần Thanh Bình-Thuận Phước-Thạch Thang 12/11/2018

Kế hoạch số 05-KH/HĐND ngày 26/10/2018 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND phường bầu và các văn bản hướng dẫn kèm theo 12/11/2018

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 20/06/2018

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND phường Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 20/06/2018

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Video video

BẢN QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC

Số giấy phép: 244/GP-TTĐT, cấp ngày 31/12/2009

                                            Địa chỉ: Số 88 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng. Email: thuanphuoc@danang.gov.vn

                                            Điện thoại: (84.236) 3822552 - 3538306

                                            Đăng nhập