Quyết định về việc phân công nhiệm vụ công chức, hợp đồng công chức, người hoạt động không chuyên trách và hợp đồng lao động đang làm việc tại UBND phường Thuận Phước
Đăng ngày 20-12-2017 08:56